Aksjonærer i Finnbergåsen Eiendom as, org nr. 995 705 052

Eirik Nødset 94,62 %
Morten Østby 1,09 %
  Opportunity invest as 1,09 %
Årstein Ims 1,82 %
Vegar Guldal 0,36 %
  Ascendia Invest as 0,36 %
Taher Hansen 0,22 %
Benjamin Lassen 0,18 %
Sebastian Risbakken 0,15 %
Mathias Lien 0,04 %
Morten Weea 0,07 %